Köp- och leveransvillkor

FÖRETAGET

Fogelstareservdelar.se

(Marin och Trailer i Uppsala AB)

Box 10069

750 10 Uppsala                                                                 Organisationsnummer: 556598-1874 

Företaget innehar F-skattsedel   

 

ORDER

Gör din beställning i vår webshop www.fogelstareservdelar.se

Beställningar bekräftas av fogelstareservdelar.se med ett kvitto som skickas till den e-postadress du angivit vid orderläggningen. Normal leveranstid efter erhållet kvitto är 2-6 arbetsdagar.

 

PRISER

Välj om du vill se våra priser med eller utan moms genom att klicka i valet ovanför kundvagnsymbolen på hemsidan

Samtliga priser i SEK (svenska kronor), utan fraktkostnad

Aktuell momssats 25%

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av priser och specifikationer utan föregående avisering

 

LEVERANSER

Leverans sker med Post Nord till omdud, hemadress eller terminal

Alternativt med Schenker eller DHL till ombud eller terminal

 

LEVERANSTID

De flesta produkter är lagervaror och då sker normalt leverans inom 2-6 arbetsdagar. Med reservation för slutförsäljning trots att varan är köpbar i webshopen, i sådant fall återkommer vi med leveranstid.

Vi friskriver oss från skyldighet att ersätta köpare vid leveransförseningar

 

TILLÄMPNING OCH KONSUMENTKÖPLAGEN

Försäljningsvillkoren gäller för de köp du som konsument eller företag ingår med Fogelstareservdelar.se. Vi tillämpar bestämmelserna i konsumentköplagen (SFS 1990:932) som innehåller utförliga i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter, Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) och Pul Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen

 

AVLÄMNANDE OCH RISK FÖR VARAN

Om inte annat avtalats ska konsumenten hämta varan hos säljarens ombud. Om säljaren ska leverera varan till konsumenten ska konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida inget annat överenskommits. Konsumenten ska därvid ta emot varan på avtalad  tid och plats

Om konsumenten inte hämtar varan enligt överenskommelsen, eller vid leverans till honom, inte tar emot varan på avtalad tid, ska han ersätta säljarens tilläggskostnader

Risken för varan övergår på konsumenten när varan avlämnas

                                         

TRANSPORTSKADA

Det åligger mottagaren att vid avhämtning noga granska varan och omgående och på plats anmäla ev. transportskada till transportören och också till Fogelstareservdelar.se. Vid en senare anmälan är inte fraktföretaget skyldig att ersätta skadan

 

FEL

Frågan om varan är felaktig regleras utförligt i 16-21a §§ KKL

Säljaren svarar för att varan är felfri när den avlämnas. Säljaren ansvarar inte för försämring (bristfällighet) som uppkommit därefter t ex genom förslitning av förbrukningsdetalj, försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för, att olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits, att bruks- eller monteringsanvisningar inte följts eller att felaktig montering av annan än säljaren utförts

 

GARANTI

På samtliga produkter i vårt sortiment lämnar vi 1 års fabriksgaranti

Villkor enligt Konsumentköplagen KKL (SFS 1990:932)

 

REKLAMATION

Reklamation av vara ska ske skriftligt via  e-post till info@fogelstareservdelar.se

Reklamation ska delges säljaren inom skälig tid efter det kunden märkt eller bort märka felet. Reklamation gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid

Konsumenten ska kunna uppvisa köpehandling eller kvitto som styrker att varan köpts hos säljaren

 

REKLAMATION/ PRIVATPERSON

Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället

Konsumentköplagen ger dig som kund tre års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan

 

REKLAMATION/ FÖRETAG

Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen ger företag två års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan

Se http://konsumentverket.se

 

ÅNGERRÄTT PRIVATPERSON OCH FÖRETAG

Privatpersoner har, enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, 14 dagars full ångerrätt

Vill du ångra ett köp ska du skriftligen anmäla detta till info.@fogelstareservdelar.se

Ångerrätten gäller ej för:

  • Specialbeställda eller specialanpassade produkter

En förutsättning för återbetalning är att varan är oanvänd, i originalskick och i förekommande fall förpackad i det ursprungliga emballaget

Företag saknar ångerrätt och beställningar gjorda till Marin och Trailer är därför bindande

 

RETURER

Vid returfrakt står köparen för fraktkostnaden.

Postförskott/efterkrav för returer till Fogelstareservdelar.se godkänns ej och löses därför ej ut.

Återbetalning till kund sker när den returnerade varans skick godkänts av säljaren.

 

PRODUKTINFORMATION

Fogelstareservdelar.se förbehåller sig rätten till ändringar i priser och specifikationer utan föregående avisering

Produktbilder i vårt marknadsföringsmaterial kan ibland innehålla extrautrustning som ej ingår i standardprodukten. I sådant fall är det den skriftliga specifikationen i anslutning till bilden som gäller

Vi frånskriver oss ansvar för förändringar i produkter som ej aviserats oss av tillverkare eller generalagent och som därför ej framgår av vårt bildmaterial

 

FORCE MAJEURE

Vid omständigheter utanför Marin och Trailer AB kontroll som ändrad lagstiftning, strejk, blockad, myndighetsåtgärder, naturkatastrofer, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning eller liknande händelser äger Marin och Trailer AB rätt skjuta upp fullgörandet av köpeavtalet så länge omständigheterna föreligger. Om sådan försening överstiger 2 mån äger båda parter rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att erlägga skadestånd

 

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL)

 

SMS-UTSKICK

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order

 

TVIST

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen